WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


                                             

فلاش پشت فلاش

در لوور

لو می رود خنده های مونالیزا

بر نمی گردد دیوار برلین

بر نمیگردد چوب کبریت به درخت

بر نمیگردد نت های گرد 

برنمی گردد گَرد می شود

گِرد می شود

بادکنک می شود

باد می شود

باد کتک می شود

نمودار به دار اویخته و 

فیبوناچی دایره ای بسته می شود

شاعر این شعر دارد گریه می کند

شاعر این شعر دارد گریه می کند

شاعر این شعر دارد گریه می کند

 

ماه امشب در آسمان می رقصید.-برای عکس- 

Photo by me. 

witch Aura

نظرات (۵)

برنمی گردد اشک ها به چشم...
اشک ها به قلب.. 
قلب ها به قلب..
:آئورا
ق رو می خورم
بر نمیگردد
لب ها به لب.
طلوع ماه امشب معرکه بود...
وقتی که پرده رو دادم کنار و یهو با یه ماه زرد غول آسا روبرو شدم نزدیک بود از شدت هیجان از هوش برم :-/
:آئورا
من هم با ماه دیشب ماجرا ها داشتم!
۱۰ مرداد ۹۴ ، ۰۲:۲۹ ماهان هاشمی

ماه امشب در آسمان می‏رقصد!

چه عکس‏نوشت بجا و زیبایی!

:آئورا
زیبا خواندید جناب هاشمی.
۱۰ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۵۵ آلبرت کبیر
تو درس و مشخ نداری مگه ؟؟؟ :|
:آئورا
خوب شد یادم انداختی فردا ساعت 2 و ربع امتحان دارم :|
کدومش ماهه؟
:آئورا
سفیده دیگه مهندس!